Προφιλ

Τι είναι το ΑΤΙ Seminar;

To ATI Seminar, αποτελεί δυναμικό κομμάτι του συγκροτήματος Aviation and Tourism Institute – ΑΤΙ, με βασικό σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων και πιο συγκεκριμένα, την παροχή εκπαιδευτικών λύσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Το ΑΤΙ Seminar είναι ένα σύγχρονο κέντρο Εκπαίδευσης Στελεχών Επιχειρήσεων και Ιδιωτών στους πλέον επίκαιρους τομείς του Τουρισμού, της Φιλοξενίας, των Αερομεταφορών, της Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Marketing, της Επικοινωνίας, της Ασφάλειας, της Υγείας, των Πρώτων Βοηθειών, της Εκπαίδευσης καθώς και των περισσότερων κλάδων που έχουν την ανάγκη διαρκούς ενημέρωσης και επανεκπαίδευσης.

Τι προσφέρει το ATI Seminar;

Προγραμματισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα ελεύθερης συμμετοχής (πολύ-επιχειρησιακά), τα οποία διοργανώνονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες & τόπους διεξαγωγής

Σεμινάρια προσαρμοσμένα στα μέτρα της επιχείρησής σας (tailor made) κλειστής συμμετοχής (μονο-επιχειρησιακά).

Τα περισσότερα προγράμματα επιχορηγούνται ολικώς ή μερικώς από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού γεγονός που δίνει την ευκαιρία στις εταιρείες να απολαμβάνουν εκπαίδευση υψηλού επιπέδου χωρίς να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό τους.

Η έμφαση στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας και η πρωτοποριακή δομή των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων σε συνδυασμό με την μακροχρόνια παρουσία μας στον χώρο της εκπαίδευσης, αποτελεί το εχέγγυο για την πραγματοποίηση ποιοτικών και αποτελεσματικών προγραμμάτων εκπαίδευσης, τα οποία ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Στο σύνολό τους οι έμπειροι εισηγητές του ATI Seminar είναι πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης από την ΑνΑΔ, κάτοχοι Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών τίτλων και διαθέτουν πλούσια εργασιακή εμπειρία στην ειδικότητα τους.

Οι εισηγητές μας βρίσκονται στην διάθεση σας τόσο κατά την διάρκεια κάθε σεμιναρίου αλλά και μετά το τέλος του, ώστε να σας υποστηρίξουν στην κρίσιμη χρονική περίοδο της εφαρμογής της γνώσης — που πήρατε από το σεμινάριο — στην εργασία σας.

Ποία είναι η φιλοσοφία του ATI Seminar;

Κεντρική φιλοσοφία του ATI Seminar είναι η παροχή ευέλικτων σεμιναρίων προσαρμοσμένων στις ανάγκες σας.

Τα σεμινάρια έχουν σχεδιαστεί βάση υψηλών διεθνών προτύπων με μοναδικό κριτήριο την δυνατότητα άμεσης εφαρμογής της θεματολογίας που αναπτύσσεται στην πράξη (στην καθημερινότητα σας, τόσο στον επαγγελματικό και όσο και στον προσωπικό τομέα).

Με άλλα λόγια κάθε σεμινάριο είναι σχεδιασμένο και χωρισμένο σε επίπεδα έτσι ώστε να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή εφαρμογή στην αποτελεσματικότητα και όφελος για τον συμμετέχοντα.

Στο ATI Seminar γνωρίζουμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο πιο πολύτιμος πόρος μιας επιχείρησης. Γι’ αυτό το λόγο εργαζόμαστε με τους πελάτες μας για να αυξήσουμε την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Έχοντας την παραπάνω φιλοσοφία σαν αρχή, συνοδεύουμε τον κάθε συμμετέχοντα σε κάθε βήμα του, σε μια πορεία σταδιακής εμβάθυνσης που επιτυγχάνεται με τα άρτια σχεδιασμένα προγράμματα μας.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ