Ειδικά Προγράμματα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 12 ΑΠΑΓΩΓΩΝ

Free
ECG_WebImage_2

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 12 ΑΠΑΓΩΓΩΝ

 

Το Ηλεκτροκαρδιογράφημα 12 απαγωγών αποτελεί την κύρια μέθοδο για την διάγνωση Καρδιακών Αρρυθμιών και Στοιχείων Ισχαιμίας. Αποτελεί μία εύκολη και γρήγορη μέθοδο, η οποία παρέχει στους επαγγελματίες υγείας πληροφορίες σχετικά με τον καρδιακό ρυθμό και ευρήματα που πιθανόν να σχετίζονται με ισχαιμία και έμφραγμα του καρδιακού μυός.

Οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να αναπτύξουν γνώσεις που αφορούν την αναγνώριση Βασικών Καρδιακών Αρρυθμιών, όπως Κολπική Μαρμαρυγή, Κολπικός Πτερυγισμός, Υπερκοιλιακές Αρρυθμίες, Κομβικοί Ρυθμοί, Κοιλιακή Ταχυκαρδία και Κοιλιακή Μαρμαρυγή.

Στο σεμινάριο θα περιλαμβάνεται η αναγνώριση Εμφράγματος Μυοκαρδίου με Ανάσπαση ST (STEMI) και χωρίς ανάσπαση ST (NSTEMI) με την χρήση του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος 12 απαγωγών.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε:

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση απευθύνεται σε Νοσηλευτές, Γιατρούς, Φοιτητές σε τμήματα επιστημών υγείας και άλλους επαγγελματίες υγείας.

Το Πρόγραμμα θα διεξαχθεί με Σύγχρονη Ηλεκτρονική εκπαίδευση μέσω zoom.

Πληροφορίες διοργάνωσης

Ημερομηνία:

08 Μαΐου 2021

Ώρα έναρξης:

08:00

Διάρκεια εκπαίδευσης:

7 ώρες

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης και αντίστοιχες ώρες συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης

Μέθοδος και Χώρος Εκπαίδευσης:

Ηλεκτρονική εκπαίδευση μέσω zoom

Κόστος Συμμετοχής:

€30 (+ΦΠΑ)

Ειδικές τιμές για εγγραφή 3 ατόμων και άνω ή εγγραφές από τον ίδιο εργασιακό χώρο

** Τελευταία μέρα δήλωσης συμμετοχής: 03/05/2021 ** 

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: 22 253601 / 99 278450

Πρόγραμμα Φόρμα Εγγραφής

Course Features

  • Students 0 student
  • Duration7 hour
  • Skill levelall
  • LanguageΕλληνικά
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Instructor

Related Courses