Διαθέσιμα Σεμινάρια

Πως τα social media θα αυξήσουν τις πωλήσεις σας

Duration: 21 hour

Free

Πως τα social media θα αυξήσουν τις πωλήσεις σας

Το εργαστήριο απευθύνεται σε διευθυντές, στελέχη και λειτουργούς τμημάτων μάρκετινγκ, ελευθέρους επαγγελματίες

Details
ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ DIGITAL MARKETING

Duration: 14 hour

Free

ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ DIGITAL MARKETING

Όσοι το παρακολουθήσουν θα γνωρίσουν όλα τα μέσα διαδικτυακής προβολής, θα μάθουν να τα διαχειρίζονται και θα μπορούν να πετύχουν τους στόχους τους μέσα από το Digital Marketing.

Details
Train the Trainer- Εκπαίδευση Εκπαιδευτών (για μη έμπειρους εκπαιδευτές)

Duration: 77 hour

Free

Train the Trainer- Εκπαίδευση Εκπαιδευτών (για μη έμπειρους εκπαιδευτές)

Το ΑΤΙ, είναι πιστοποιημένο κέντρο αξιολόγησης (ΚΑΕΠ) της ΑνΑΔ και οργανώνει τις σχετικές εξετάσεις πιστοποίησης. Μέχρι τώρα επιτυχία 100%.

Details
Certified Coaching & Mentoring Program

Duration: 28 hour

Free

Certified Coaching & Mentoring Program

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό στο θέμα καθοδήγησης με στόχο την απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων καθοδήγησης (coaching) για μεγιστοποίηση…

Details
Train the Trainer – Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Duration: 35 hour

Free

Train the Trainer – Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Το ΑΤΙ, είναι πιστοποιημένο κέντρο αξιολόγησης (ΚΑΕΠ) της ΑνΑΔ και οργανώνει τις σχετικές εξετάσεις πιστοποίησης. Μέχρι τώρα επιτυχία 100%.

Details
Ηλεκτροκαρδιογράφημα-Αναγνώριση ηλεκτροκαρδιογραφικών ρυθμών

Duration: 7 hour

Free

Ηλεκτροκαρδιογράφημα-Αναγνώριση ηλεκτροκαρδιογραφικών ρυθμών

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης έχει σκοπό την ανάπτυξη γνώσεων των επαγγελματιών υγείας, έτσι ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν βασικές ηλεκτροκαρδιογραφικές ανωμαλίες και διαφόρου τύπου καρδιακές αρρυθμίες.

Details