Διαθέσιμα Σεμινάρια

Βασική εκπαίδευση Shiatsu: Θεωρητική ανάλυση, πρακτική εφαρμογή και εξάσκηση

Duration: 10 week

Free

Βασική εκπαίδευση Shiatsu: Θεωρητική ανάλυση, πρακτική εφαρμογή και εξάσκηση

Το σεμινάριο απευθύνεται στους επαγγελματίες υγείας και φυσικοθεραπευτές που επιθυμούν να εξοικειωθούν με το περιεχόμενο και τις απαιτήσεις της Εναλλακτικής Θεραπείας του Shiatsu και γενικότερα με όσους ασχολούνται με την…

Details
Πιστοποιημένος Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου

Duration: 5 week

Free

Πιστοποιημένος Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στον τομέα της εστίασης και συγκεκριμένα στην Υποδοχή. Το ΑΤΙ, είναι πιστοποιημένο κέντρο αξιολόγησης (ΚΑΕΠ) της ΑνΑΔ και οργανώνει τις σχετικές…

Details
Train the Trainer- Εκπαίδευση Εκπαιδευτών (για μη έμπειρους εκπαιδευτές)

Duration: 12 week

Free

Train the Trainer- Εκπαίδευση Εκπαιδευτών (για μη έμπειρους εκπαιδευτές)

Το ΑΤΙ, είναι πιστοποιημένο κέντρο αξιολόγησης (ΚΑΕΠ) της ΑνΑΔ και οργανώνει τις σχετικές εξετάσεις πιστοποίησης. Μέχρι τώρα επιτυχία 100%.

Details
EFFECTIVE LEADERSHIP – AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ

Duration: 2 day

Free

EFFECTIVE LEADERSHIP – AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ

Στο σύγχρονο περιβάλλον, τα επιτυχημένα μέλη δεν αρκεί να είναι μόνο σύγχρονοι Managers, κυρίως χρειάζεται να είναι ΗΓΕΤΕΣ. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα έχει δεχτεί το…

Details