Σεμινάρια Ζωτικής

Διαχείριση Ζωτικών υποδομών Ύδρευσης στην εποχή της Ψηφιοποίησης
Duration: 20 hours
Free

Διαχείριση Ζωτικών υποδομών Ύδρευσης στην εποχή της Ψηφιοποίησης

Λαμβάνοντας υπόψη τη μελλοντική λειψυδρία και τα περιβαλλοντικά προβλήματα, οι οργανισμοί ύδρευσης διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διατήρηση του νερού.

Details
Mission-oriented Strategic Planning for Business Development and Innovation
Duration: 20 hours
Free

Mission-oriented Strategic Planning for Business Development and Innovation

The mission-oriented based planning came in as a novelty in the methodologies of strategic planning for innovation policies and market strategy and creation.

Details
Ανάπτυξη Στρατηγικής Βιωσιμότητας – Σε συνεργασία με την Grant Thornton Κύπρου
Duration: 18 hours
Free

Ανάπτυξη Στρατηγικής Βιωσιμότητας – Σε συνεργασία με την Grant Thornton Κύπρου

Με μια αναδυόμενη ζήτηση να εξεταστούν κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες, η βιωσιμότητα είναι μια αναπόφευκτη προτεραιότητα για όλους τους οργανισμούς.

Details
Ανάπτυξη Ψηφιακής Στρατηγικής στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Duration: 18 hours
Free

Ανάπτυξη Ψηφιακής Στρατηγικής στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο στόχος της ψηφιακής μετάβασης αποτελεί τον πυρήνα της νέας στρατηγικής της ΕΕ που αφορά στην Εκπαίδευση ενηλίκων μέχρι το 2030.

Details
Διαχείριση Κινδύνων με καινοτόμο μεθοδολογία της NIST Enhanced
Duration: 18 hours
Free

Διαχείριση Κινδύνων με καινοτόμο μεθοδολογία της NIST Enhanced

Η σωστή αξιολόγηση των κινδύνων, αποτελεί το πιο βασικό στοιχείο για την αποτελεσματική διαχείριση και διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων.

Details
Ανάπτυξη Επιχειρήσεων – με την Μεθοδολογία της EXES Strategy Consultants
Duration: 18 hours
Free

Ανάπτυξη Επιχειρήσεων – με την Μεθοδολογία της EXES Strategy Consultants

Οι επιχειρήσεις όλων των μεγεθών αναζητούν συνεχώς τρόπους να αναπτυχθούν και να ευημερήσουν σε ένα δύσκολο, ευμετάβλητο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Details
Blockchain Technology Applications In Business: Staying Ahead Of The Industry Developments
Duration: 18 hours
Free

Blockchain Technology Applications In Business: Staying Ahead Of The Industry Developments

Blockchain is now at a point where large corporations and governments, are starting to comprehend its potential in terms of improving people’s lives and building more resilient organizations.

Details